+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
Dotace na rekonstrukci VO

Dotace na rekonstrukci VO

V polovině října 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouho očekávanou výzvu k podání žádosti o dotaci na konstrukci veřejného osvětlení. Podívejte se na pět zásadních skutečností, které s dotacemi na rekonstrukci veřejného osvětlení v období 2022-2023 souvisejí.
  • Finanční prostředky jsou alokovány z Národního plánu obnovy a žadatelem může být obec, nebo společnost vlastněná ze 100% obcí.
  • Začátek podání žádostí je od 1. 1. 2022, podávat žádosti bude možné nepřetržitě až do 30. 6. 2023.
  • Uznatelnými náklady dotace jsou nejen náklady na výměnu svítidel, ale také náklady na konstrukční prvky veřejného osvětlení, jako jsou stožáry, nástavce a výložníky, rozvaděče, řídicí systémy a prvky „smart city“.
  • Podmínky výzvy počítají také s doplňováním svítidel a stožárů tak, aby byly splněny požadavky světelně-technických norem. 
  • Podmínky podpory umožní daleko komplexnější obnovu veřejného osvětlení a z tohoto důvodu je pochopitelné, že rozhodující pro úspěšnou realizaci projektu obnovy veřejného osvětlení je kvalitní projektová příprava.
Plánujete ve vaší obci využít dotaci na rekonstrukci VO? Pak je třeba postupovat dle daných pravidel. Nejdříve je třeba oslovit prověřeného odborného poradce. Ideální specialista na veřejné osvětlení by měl představitelům obce nabídnout odborné technické konzultace a zpracování technické a projektové přípravy pro podání žádosti o dotaci. Například společnost LAMBERGA poskytuje soubor všech potřebných činností a projektové dokumentace v rámci tzv. „Plánu obnovy VO“. O co konkrétně jde? „Plán obnovy vychází z aktuálního stavu veřejného osvětlení. Následuje vypracování základních digitálních mapových podkladů s návrhem nového veřejného osvětlení. Vše musí být připraveno dle platných norem pro osvětlování pozemních komunikací, protože soulad návrhu s normami je základním požadavkem dotace. Všechny informace z digitálních mapových podkladů se sumarizují v přehledné technické zprávě, která navíc obsahuje i propočet investičních nákladů s vyčíslením dotace na obnovu. Jedná se tedy o veškerou technickou dokumentaci k podání žádosti o dotaci. “ informuje Jiří Švestka, zakladatel společnosti Lamberga, s. r. o., která se na rekonstrukce veřejného osvětlení specializuje již řadu let.

Plánujete v blízké budoucnosti rekonstrukci veřejného osvětlení? Využijte chystaného dotačního titulu a ušetřete nemalou část obecního rozpočtu. Kontaktujte nás pro nezávaznou a bezplatnou konzultaci.
 

Další aktuality