+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
Město Rýmařov

Město Rýmařov

Naše svítidla se dnes starají o osvětlení ulic a komunikací i ve městě Rýmařov, které leží na samém okraji chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Projekt modernizace veřejného osvětlení, spolufinancován z Národního programu životního prostředí, byl úspěšně dokončen a předán v termínu podle smlouvy. Dnes již město šetří nejen náklady na elektrickou energii, ale i životní prostředí a okolní krajinu.

Pávě obcím, které jsou součástí CHKO, nabídlo Ministerstvo životního prostředí možnost financování až 50 % z celkových způsobilých nákladů na modernizaci veřejného osvětlení v rámci Národního programu Životního prostředí. Ten podporuje projekty, které směřují k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů, ale i k nápravě negativních dopadů lidské činnosti na naši krajinu. Na základě výzvy 4/2020: Snížení světelného znečištění v CHKO se stal Rýmařov úspěšným žadatelem o poskytnutí podpory a vydal se cestou moderního LED osvětlení.  

V červenci rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky právě nám. Nyní je již rekonstrukce dokončena a my jsme rádi, že v Rýmařově svítí zcela nová soustava LED svítidel LAMBERGA XT, která městu pomáhá nejen šetřit náklady na energii. Díky regulovanému světelnému toku navíc neruší občany ani okolní přírodu zbytečně produkovaným světelným smogem.

V Rýmařově jsme dodali a instalovali celkem 173 LED svítidel o příkonu 6,37 kW namísto starých svítidel s příkonem 11,598 kW. Roční spotřeba díky rekonstrukci veřejného osvětlení a regulovanému příkonu klesne (za předpokladu doby svitu 4200hod./rok) z původních 48,7 MWh na méně než polovinu (19,53 MWh). Město tedy díky projektu ročně ušetří cca 230 000 Kč!

 
Potřebuje nový nádech a úspornější řešení i veřejné osvětlení ve Vaší obci? S projektem, výběrem svítidel, nebo třeba podáním žádosti o dotaci Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás. 

Další aktuality