+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
Setkání u kulatého stolu

Setkání u kulatého stolu

Komunitní energetika jako moderní způsob výroby a distribuce nejen elektrické energie - Jakou má budoucnost v České republice a jak si v praxi vedou obce, které využívají zdrojů obnovitelné energie?

27. května jsme se zúčastnili 1. ročníku Setkání u kulatého stolu na téma „Fotovoltaika pro města a obce“. Akce se konala v brněnském hotelu Avanti pod záštitou ministryně životního prostředí a ministra průmyslu a obchodu.

Hlavním cílem setkání bylo představit možnosti řešení energetické krize z pohledu tuzemských municipalit. Mezi prezentujícími nechyběli zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obchodu a průmyslu, Statutárního města Brna a dalších významných institucí. Hlavním tématem byla komunitní energetika, její budoucnost u nás a konkrétní příklady praxe českých měst a krajů ve využívání zdrojů obnovitelné energie.
Jako partner akce jsme i my přispěli do diskuse. Jednatel společnosti Ing. Jiří Švestka vystoupil s prezentací, která pojednávala o kombinaci fotovoltaiky a Veřejného osvětlení. Její přínos do obecního rozpočtu pak demonstroval na případové studii VO v obci Kuželov.

Mimo jiné byl předmětem diskuse i dotační program EFEKT pro města a obce. Proč čerpat dotaci na veřejné osvětlení a fotovoltaiku a co Vaší obci může přinést výstavba fotovoltaické elektrárny se dozvíte zde. 
 

Další aktuality