+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
Obnova veřejného osvětlení v Janově nad Nisou

Obnova veřejného osvětlení v Janově nad Nisou

Výměnou stavajícího veřejného osvětlení za kvalitní a úsporné LED svítidla LAMBERGA dosahují obce zvýšené bezpečnosti a výrazného snížení nákladů za energii a údržbu. Jednou z obcí, ve kterých obnova proběhla, je Janov nad Nisou ležící v Libereckém kraji. Zda se starosta obce, Mgr. Daniel David, ztotožňuje s výhodami, které modernizace veřejného osvětlení přináší, zjišťujeme v rozhovoru níže. 
Obec Janov nad Nisou má díky rozsáhlému katastrálnímu území téměř 500 světelných bodů. Současný počet stálých obyvatel pak téměř dosahuje k hodnotě 1500. Tato obec v Jizerských horách ročně prosvítí až 4200 hodin a proto je zde kladen velký důraz na výběr vhodných svítidel, jež disponují nízkou spotřebou při zachování takové úrovni osvětlenosti, která zajišťuje vysokou bezpečnost provozu na komunikaci. 

Vzhledem k finančním možnostem obce byl vybrán jako prioritní úsek hlavní silnice vedoucí z Jablonce do Bedřichova. Tato komunikace je velmi frekventovaná především díky turistickému ruchu, neboť se jedná o hlavní příjezdovou cestu do Jizerských hor. 

Celkově bylo vyměněno 88 ks svítidel a došlo jednak k poklesu spotřeby energie o 27,8 MW/hod (za rok) a zároveň ke zvýšení bezpečnosti na vozovce. Na dvou úsecích proběhlo i kontrolní měření splnění norem (viz. fotografie v příloze). 

Janov nad Nisou měl k dispozici pouze papírovou podobu pasportu (evidence pozemních komunikací). Ve spolupráci se společností Orcave bylo provedeno převedení pasportu do elektronické verze v rámci aplikace AnyCity. Systém AnyCity kromě on-line evidence veřejného osvětlení zajišťuje také administraci oprav. Každý sloup je opatřen QR kódem, o jehož účelu se můžete dočíst v našem článku zaměřeném právě na QR kódy a jejich výhody. Nicméně je tak zajištěn neustálý přehled o veškerých zasazích v rámci údržby svítidla a následně i o nákladech. Vedení obce tak může samo vyhodnotit, na kterých místech je potřeba zásadně řešit veřejné osvětlení a také, zda náklady za správu veřejného osvětlení odpovídají provedeným opravám. 

Zeptali jsme se místního starosty, pana Mgr. Daniela Davida, jak modernizaci veřejného osvětlení hodnotí. 

Z jakého důvodu jste se k obnově veřejného osvětlení obce rozhodli?
Janovem prochází jedna ze dvou hlavních příjezdových cest do Bedřichova, do centra Jizerských hor. O víkendech obcí projíždí stovky aut. Instalací nových LED svítidel jsme chtěli zvýšit bezpečnost na silnici. Důležitým požadavkem bylo rovněž snížení spotřeby elektrické energie a snížení nákladů na údržbu.

Můžete nám přiblížit postup, jakým jste při zadávání zakázky postupovali?
Nejdříve bylo nutno aktualizovat pasport veřejného osvětlení. Následně jsme hledali administrátora, který by měl zkušenosti s výběrovými řízeními na rekonstrukce veřejného osvětlení. Věděli jsme, že LED osvětlení má svá specifika a chtěli jsme mít jistotu, že budou naše peníze dobře investovány.
Podle čeho jste vybírali vítěznou variantu projektu?
Samozřejmostí bylo, že vítězná firma musela dodat výpočty na osvětlení komunikace tak, aby odpovídaly stávající normě. Kontrolou bylo měření jasovou kamerou. Hodnotila se i záruka a úspora elektrické energie. Administrátor rovněž doporučil, abychom požadovali referenční vzorek svítidla. Poslední podmínkou bylo předání aktualizovaného pasportu, kde byla nová svítidla již zanesena.

Jak dlouho celá výměna svítidel trvala?
Jednalo se celkem o 88 svítidel. Vzhledem ke stáří a stavu původního osvětlení bylo nutno vyměnit i část kabelů. Přesto výměna trvala jenom jeden týden.

Naskytly se během výměny nějaké problémy, které bylo nutno vyřešit?
O žádných komplikacích nevím.

Jaký je celkový výsledek této realizace?
Myslím, že s výsledkem můžeme být spokojeni. Řešili jsme již sice jednu reklamaci, ta ale byla promptně vyřešena. Určitě došlo ke zvýšení bezpečnosti na této komunikaci. Rozdíl oproti původním sodíkovým svítidlům je velmi zřetelný. Úspory energie se prokážou až při ročním zúčtování. Zatím nemůžeme mluvit o úspoře provozních nákladů, protože máme uzavřenou smlouvu na roční správu soustavy. Po vyhodnocení informací z aplikace AnyCity však očekávám, že příští rok dojde k poklesu paušálu za údržbu. Věřím, že provozní i energetické úspory se projeví v plné výši a dovolí nám následně investovat do postupné rekonstrukce celé sítě.

Kolik tato výměna stála?
Jednalo se o zakázku za 760 tisíc korun českých bez DPH. 

Jaké jsou reakce obyvatel na nové osvětlení?
Většina reakcí je pozitivních. Na žádost jednoho obyvatele jsme jen lehce upravili náklon svítidla. 

Fotogalerie

Další aktuality