+420 730 190 522 LinkedIn Youtube

ZHAGA

ZHAGA – je název konsorcia, jehož cílem je standardizovat komponenty pro LED svítidla. Konsorcium Zhaga má stálé, přidružené a komunitní členy a jedná se o výrobce LED svítidel, LED modulů, napájecích zdrojů, ostatních potřebných materiálů a komponentů, jakož i testovacích zařízení. Konsorcium vytvořilo sadu specifikací pro rozhraní známých jako knihy (Zhaga books), které definují rozhraní mezi komponenty a jejich okolím. Každá kniha definuje jeden nebo více komponentů LED svítidla z pohledu mechanického, fotometrického, elektrického, tepelného a řídícího rozhraní ke svému okolí.

 

Od návrhu LED svítidla až po jeho servis v místě instalace
Design a vývoj
svítidla
Výroba
na území ČR
Prodej
Doprava
a instalace svítidla
Záruka až 7 let, servis
v místě instalace