+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
Efektivní řízení veřejného osvětlení

Efektivní řízení veřejného osvětlení

V povědomí provozovatelů a správců veřejného osvětlení koluje informace, že výměnou svítidel lze dosáhnout snížení spotřeby elektrické energie o 45 – 55 % (předpokládáme tedy výměnu za moderní LED svítidla). Avšak další, nezanedbatelný potenciál přináší efektivní řízení veřejného osvětlení.

Zkušenosti společnosti LAMBERGA z reálných projektů potvrzují, že lze dosáhnout snížení spotřeby
o dalších 20 – 30 %. To je určitě zajímavý potenciál, že?

Pojďme si přiblížit, co si máme představit pod pojmem „efektivní řízení veřejného osvětlení“. Především si musíme říct, že řízení může být autonomní nebo centrální. Autonomní systém řízení v podstatě znamená, že každé svítidlo má z výroby nebo před instalací, nastaven stmívací diagram. Takové svítidlo pak individuálně pracuje podle tohoto časového plánu, snižuje a následně zvyšuje světelný tok. Změna programu vyžaduje přeprogramování každého svítidla.
 

Tento článek se ale bude věnovat především řízení centrálnímu, které je vhodné pro soustavy od 300 až 500 svítidel výše. Je nemyslitelné, aby u soustavy takové velikosti bylo individuálně nastavováno každé svítidlo. Svítidla potřebujeme mít v logických skupinách a podle těchto skupin je řídit. Pod pojmem skupiny si můžeme představit např. ulice, náměstí, park, ale také druhové rozdělení, např. „náměstí hlavní osvětlení“, „náměstí dekorativní osvětlení“ atd. Nezáleží, na kterou větev či rozvaděč (RVO) je to které svítidlo připojeno. 


 

Dále předpokládáme, že v soustavě jsou instalována moderní LED svítidla kompatibilní se standardem ZHAGA-D4i. Prostřednictvím takových svítidel máme přehled o denní osvětlenosti každé skupiny (jas oblohy). Můžeme tedy každou skupinu spínat podle lokálních podmínek. Např. v zalesněném vnitrobloku spínáme dříve než na široké hlavní ulici orientované v ose západu slunce. Zároveň můžeme řídit světelný tok svítidel a tím pádem osvětlenost na komunikacích podle snižující se úrovně denní osvětlenosti. Plný výkon světelného toku pak nastane až s úplným setměním. U specifických skupin např. parky, parkovací zóny a cyklostezky můžeme navíc přidat adaptivní řízení na pohyb. Úroveň osvětlenosti v takových skupinách zvýšíme na požadovanou úroveň až v okamžiku zaznamenaného pohybu osob. V ostatních případech udržujeme osvětlenost např. na minimální úrovni 10% požadovaného stavu. Všechna tato opatření jsou schopna v rozsáhlých městských soustavách snížit spotřebu v řádu MWh ročně, což představuje stovky tisíc korun. 
 

Tento článek popisuje jen úplně základní možnosti efektivního řízení veřejného osvětlení, zájemcům rádi poskytneme podrobnější informace. 

Autor: Jiří Švestka, jednatel společnosti LAMBERGA


 

Formulář

Další aktuality