+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
Pokročilé možnosti veřejného osvětlení v digitální éře

Pokročilé možnosti veřejného osvětlení v digitální éře

Veřejné osvětlení je vnímáno jako velmi důležitá součást města a patří mezi jeho základní infrastrukturu. Jako každá infrastrukturní síť prošlo veřejné osvětlení svým vývojem jak z pohledu nároků na něj kladených, tak z pohledu technologických možností. Každý určitě zná příběh plynových lamp v Praze coby průkopníka veřejného osvětlení. Ovšem opravdová revoluce přišla s nástupem LED technologie. Svítidla veřejného osvětlení se stávají „jemnou“ elektronikou, zcela opouští oblast analogového řízení a vstupují do éry digitální komunikace. Jaké možnosti tato revoluční technologická změna přináší?

KONSTRUKCE NEJMODERNĚJŠÍCH LED SVÍTIDEL
 

Pojmem nejmodernější LED svítidla myslíme opravdu svítidla velmi pokročilých možností odpovídající současnosti. Pokud bychom měli stručně přiblížit základní funkční díly, srdcem LED svítidla je napájecí zdroj, který je svou konstrukcí malý elektronický přístroj řízený procesorem.

 

Jen pro úplnost výčtu hlavních komponent je třeba doplnit optické prvky (optiky) umístěné na LED modulech, krycí sklo LED modulů s optikou, odpojovací prvek, který odpojí napájení svítidla při otevření korpusu svítidla, a nakonec vlastní tělo – korpus svítidla – většinou vysokotlaký odlitek z hliníkové slitiny.
 

Speciální pozornost však věnujme připojování rozšiřujících prvků. Rozši- řující prvky pro moderní LED svítidla se připojují přes konektory standar- du ZHAGA a komunikují protokolem D4i. Nejčastěji se jedná o RF komunikační jednotku (jednotka pro bezdrátovou radiofrekvenční komunikaci), pohybové PIR čidlo nebo soumrakové čidlo či kombinace těchto zařízení. Pokud tedy hovoříme o led svítidle, výše popsané konstrukce, můžeme mluvit o plně digitální komunikaci uvnitř i vně svítidla.

 

 

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE SVÍTIDEL
 

Co nového nám digitální přístup ke konstrukci svítidel přináší? Představte si město, jeho ulice a svítidla veřejného osvětlení. Jsou všude tam, kde lidé žijí a pohybují se. Obvykle jsou vzdálené desítky metrů od sebe a několik metrů nad komunikacemi. Jejich četnost a pozice vytváří ideální dálnici pro bezdrátovou síť. Pokud jsou svítidla vybavena rozšiřujícím prvkem, RF komunikační jednotkou (připojenou na svítidlo prostřednictvím ZHAGA konektoru), mohou komunikovat mezi sebou, a dokonce je možné do této sítě připojovat další zařízení ve veřejném prostoru. V tomto případě už samotná komunikace a datový přenos neslouží jen pro potřeby sledování a řízení veřejného osvětlení, ale už můžeme mluvit o tzv. IoT Smart City městské síti, do níž lze připojit další zařízení. Těmi mohou být například parkovací senzory identifikující pohyb na parkovacích místech a předávající data informačním systémům nebo třeba senzory v nádobách komunálního odpadu, které sledují stav, plnost a informace předávají pověřeným složkám města. Dalšími možnými prvky, jež bude možné připojit do IoT Smart City městské sítě, budou elektroměry nazývané smart meter.
 

Vývoj technologií jde neustále kupředu, zásadní však je, že největší výrobci sledují společné hardwarové i komunikační standardy. Vedle již zmíněných standardů ZHAGA a D4i pro svítidla veřejného osvětlení v oblasti zařízení ve veřejném prostoru je to především standard uCiFi a jeho společný uCiFi datový model pro veškerá městská zařízení.
 

Společnost LAMBERGA je předním lídrem v oblasti moderních technologií. Spolupracujeme s předními světovými výrobci, a navíc jsme oficiálním implementačním partnerem japonské společnosti Minebea Mitsumi. Minebea Mitsumi je významným producentem řídicích systémů pro IoT Smart City městské sítě a klíčovým dodavatelem hardwaru pro tyto sítě.


Autor: Jiří Švestka, jednatel společnosti LAMBERGA

Další aktuality