+420 730 190 522 LinkedIn Youtube
LAMBERGA a fotovoltaika

LAMBERGA a fotovoltaika

Na podzim roku 2021 jsme se rozhodli otevřít novou divizi, v rámci které nabízíme našim klientům kompletní řešení fotovoltaických elektráren - od technicko-ekonomické studie, přes zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení, až po realizaci, uvedení do provozu a následný monitoring a servis elektrárny. To vše pro právnické osoby i municipální sektor. 

Po složení zkoušky u České fotovoltaické asociace jsme úspěšným absolventem profesní kvalifikace elektromontér fotovoltaických systémů, a tedy certifikovanou firmou s osvědčením o profesní kvalifikaci. 

Proč fotovoltaika? 
Nejen u nás se díky situaci na trhu s energiemi stále více firem zajímá o solární energii a zvažuje možnost investice do vlastní fotovoltaiky. A není divu. FVE totiž může být spolehlivou cestou ke snížení energetické závislosti a výrazným úsporám energie. Na rozdíl od klasických forem produkce elektřiny čerpá fotovoltaika z obnovitelného, téměř nevyčerpatelného zdroje a neškodí životnímu prostředí. Podnikům všech velikostí se navíc nabízí možnost využít některého z mnoha dotačních programů: OPTAK (operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost), Operační program spravedlivá transformace, RES+ nebo NPO (Národní plán obnovy). Ty pokryjí až 50 % nákladů na vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. Pokud to příslušný dotační program dovoluje, přebytky energie pak lze poskytovat k prodeji. Dotační programy pro obce a města jsou v tomto ohledu ještě štědřejší. 

Aktuální návratnost investice se pohybuje okolo 7 let, s využitím některého z dotačních programů 4 roky. Dobu návratnosti také nadále zkracuje razantní zvyšování cen energií. 

V současné době realizujeme jeden z prvních projektů, a to fotovoltaickou elektrárnu pro významného brněnského klienta, která bude dokončena do konce letošního roku - ta by měla zákazníkovi vyrobit a pokrýt až 49 % nakupované elektrické energie. Mnoho dalších projektů máme v přípravné fázi. 

Do nové divize stále nabíráme nové kolegy! 

Další aktuality